Maeva M.
Studio photoshoot

SV Agency, France
1/200s @ f/4, ISO 50